Londres, Outubro 2-4, 2017
Miami, Janeiro 24 - 26, 2018
Los Angeles, Summer 2018

iDate foi mencionada em:

  • iTV
  • Time Magazine
  • Boston Herald
  • Fox News
  • Houston Press
  • San Francisco Chronicle
  • Miami Herald
  • PC Magazine